Logopedie Louise

Logopedie Louise Ronse-Oudenaarde

Logopedie Louise Ronse-oudenaarde 3

Al van jongs af aan zijn kinderen mijn passie. Doorheen de jaren ontdekte ik, door zelf kampen en kinderfeestjes te geven, dat ik graag spelletjes in elkaar steek, herwerk en aanpas aan de doelgroep. De keuze om logopedie te gaan studeren lag dan ook voor de hand. In januari 2020 behaalde ik mijn diploma als logopediste aan de HoGent.

Tijdens mijn stage kwam ik met verschillende problematieken en settings in contact. Woon-zorgcentra, een school voor slechthorende kinderen, kinderen met een beperking,… Maar ik haalde de meeste voldoening uit de weken in een zelfstandige praktijk. Daarom startte ik, nadat ik enkele maanden ervaring opdeed in Oudenaarde, in oktober 2020 mijn eigen logopedische praktijk praktijk in Ronse. In 2023 kwam daar een tweede praktijk in Gent bij.

Reviews

Louise is een bekwame en gepassioneerde jongedame. Van jongs af aan is ze altijd al in de weer om kinderen een fijne dag te bezorgen.
logo Nick Foulon IT
Nick Foulon
IT specialist

Ik onderzoek en behandel kinderen met:

Logo_lezen Logopedie Louise

Leesstoornissen (dyslexie)

Logo_spelling Logopedie Louise

Taalstoornissen (dysfasie)

Logo_rekenstoornis Lodopedie Louise

Rekenstoornissen (dyscalculie)

Logo_articulatie Logopedie Louise
Articulatieproblemen
Logo_schrijven Logopedie louise
Spellingsstoornissen (dysorthografie)

Mijn consultaties verlopen altijd volgens hetzelfde stramien.
Ik werk op maat van de cliënt. De vooruitgang wordt steeds besproken met de school, de ouders, CLB en andere betrokken partijen. Om de sessies up-to-date te houden, volg ik regelmatig bijscholingen.

strategy

1. Aanmelding

Dit is een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we o.a. de zorgvraag.

2. Onderzoek

Ik krijg zicht op de werkpunten van de cliënt door objectieve metingen.

3. Bespreking

We bespreken samen de resultaten van het onderzoek en stellen een behandelplan op.

4. Behandeling

Wekelijks zit ik samen met de patiënt. 

Logopedie Louise Ronse-oudenaarde 2

Ik hanteer de tarieven van een geconventioneerde logopediste.

Graag licht ik deze toe tijdens een gesprek in de praktijk. Ook de terugbetalingsmogelijkheden komen aan bod.

Gelieve minstens 24 uur op voorhand af te bellen, anders wordt de sessie in rekening gebracht.